Datapolicy

Datapolicy


Moobil värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna Datapolicy förklarar vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra tjänster och blir kund till oss.Denna Datapolicy beskriver även dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande. “Vi”, “våra”, eller “oss” syftar på Moobil se AB, registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559215-6474 och med säte på Okvistavägen 14, 186 40 Vallentuna. I enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning är vi ansvariga för de personuppgifter du ger oss eller som vi samlar in om dig, och vi är ansvariga för att säkerställa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.Information du ger till oss:

Vi samlar in information som du lämnar när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett konto, köper eller säljer en mobil eller kommunicerar med vår support. Detta begränsas till den information som vi behöver för att kunna fullfölja våra åtaganden när du använder moobil, vilket bland annat inkluderar:

 • Person- och kontaktinformation: 
  Namn, Adress, Telefonnummer, Mail, etc.
 • Information för utbetalning: 
  K
  ontonummer, Bank, etc.


Vilken information samlar vi in?

När du använder någon av Moobils tjänster kommer vi samla in information om dig, antingen på egen hand eller via tredje part (ex. vår betalningsleverantör) Med tjänster syftar vi på användade av vår förmedlingstjänst, köp i vår webbshop, kontakt med oss eller användade av "dina sidor". Beroende på vilken tjänst du använder, kan denna information vara:

 • Person- och kontaktinformation: 
  Namn, Födelsedatum, Personnummer, Organisationsnummer, Faktura- och Leveransadress, e-postadress, Mobiltelefonnummer, Nationalitet.

 • Information om varor/tjänster:
  Detaljer angående de varor/tjänster du har köpt eller beställt, till exempel typ av vara eller leveransspårningsnummer.

 • Finansiell information:
  Finansiell information inhämtad från tredje parter såsom din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik och tidigare betalnings- och kreditgodkännanden.

 • Betalningsinformation:
  Kredit- och kontokortsuppgifter (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), Clear- och bankkontonummer etc. Vi använder oss av externa betalningsleverantörer Svea Ekonomi och Swish.

 • Enhetsinformation: 
  Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 • Information från partners:
  Vi kan samla in kompletterande information om dig från tredje part såsom marknadsplatser och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta inkluderar exempelvis adressuppgifter, information om vilka inköp du gjort, demografisk information och kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. Vi kräver att var och en av dessa partner har juridisk rätt att samla in, använda och dela dina data innan de tillhandahåller oss några data.

Du kan när som helst ändra din profilinformation såsom dina kontaktuppgifter och annan redigerbar information. Detta kan antingen göras via ”dina sidor” eller genom att kontakta oss på info@moobil.se 


Till vilka delas den här informationen?

Din information kan komma att delas med externa samarbetspartners. Vi har dessa samarbeten för att hjälpa oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Vi säljer aldrig dina uppgifter och  vi har även strikta regler för hur våra samarbetspartners får använda uppgifterna vi tillhandahåller. De typer av externa samarbetspartners som vi kan dela information om dig med är följande:

 • Leverantörer av tjänster:
  Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här datapolicyn, till exempel genom att dela information till logistiktjänster, tekniska infrastrukturtjänster, kundservice eller  betalningstjänster.

 • Myndigheter: 
  Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

 • Leverantörer av analystjänster: (med ditt samtycke).
  Vi tillhandahåller information och innehåll till leverantörer som möjliggör för oss att analysera hur våra tjänster används eller genomföra enkätundersökningar.

 • Annonsörer: (med ditt samtycke).
  Vi har rätten att ge eventuella annonsörer information om dig för att kunna rikta annonser till dig som passar din information och ditt beteende.

 • Samarbetspartners: (med ditt samtycke).
  När du genomför ett köp via en butik där vi överför personuppgifter till en samarbetspartner tillhandahåller vi kontaktuppgifter och köphistorik till dem för direktmarknadsföringsändamål via e-post.Hur kan du utöva dina rättigheter enligt GDPR?

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du, under vissa förutsättningar, rätt att få åtkomst till, redigera, exportera och radera dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot och begränsa viss behandling av dina uppgifter. Det inkluderar:

 • Rätten till invändningar mot vår behandling av dina uppgifter för direktmarknadsföring, som du kan justera genom att antingen använda länken ”avfölj” i vår marknadsföringskommunikation alternativt kontakta oss på info@moobil.se

 • Rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter för att analysera hur våra tjänster används, som du kan justera genom att kontakta oss på info@moobil.se  

 • Rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter för att med hjälp av extern part visa personliga annonser för dig, som du kan justera genom att kontakta oss på info@moobil.seBorttagning av konto:

Generelt spar vi dina kunduppgifter under tiden du använder våra tjänster och i upp till 24 månader därefter. När vi sparar din data för andra syften än för våra förmedlingsåtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring eller i enlighet med lagen om handel av begagnade varor, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. När du tar bort ditt konto kommer du inte att kunna återställa den informationen senare. Om du vill ta bort ditt konto kan du när som helst gå till "dina sidor" på moobil.se eller kontakta info@moobil.seVar behandlar vi din information?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer (ex. Google Analytics) komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Moobil är fast beslutet att alltid skydda din data och kommer vidta åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Kontakta oss

Kontakta oss angående datatskydd och personuppgifter på info@moobil.se. Vi tar dataskydd på största allvar och svarar gärna på dina frågor.

 

Denna cookiepolicy ändrades senast 16 mars 2020.