Köpa av moobil

Köpvillkor

Dessa villkor gäller för köp av moobil och genom vår webbshop.1. Allmänt

Följande villkor gäller för försäljningsavtal mellan Moobil se AB (nedan kallat ”moobil ”) Org.nr 559215-6474 och dess kunder (nedan kallade ”Köpare/Köparen”). Villkoren gäller i de situationer där moobil agerar som säljande part. Moobil är ett registrerat aktiebolag som ansvarar för och driver webbshopen moobil.se. Produkterna som säljs av Moobil är begagnade, om inget annat anges i produktbeskrivningen.

Villkoren uppdaterades senast 2020-03-15 och gäller tillsvidare. Moobil förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren utan att först meddela köparen om ändringarna inte innebär att det materiella förhållandet mellan parterna påverkas. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart.2. Kunder och dataskydd

Moobil säljer produkter till privatpersoner som har fyllt 18 år och till minderåriga som har skriftligt samtycke från sin(a) vårdnadshavare (nedan kallade ”Konsumenter”), samt till företag och organisationer (nedan kallade ”Företag”). Försäljningsavtalet regleras huvudsakligen av dessa villkor. Dessutom ska konsumentköplagen (1990:932) tillämpas vid försäljning av varor till Konsumenter och köplagen (1990:931) vid försäljning av varor till Företag.

Både Konsumenter och Företag är skyldiga att bifoga informationen Moobil efterfrågar vid sitt köp. För Konsumenter ska denna information minst innehålla namn, adress, telefonnummer och epost. För Företag ska denna information minst innehålla namn, telefonnummer, epost till kontaktperson inom Företaget, organisationsnummer, fraktadress, telefonnummer och fakturaadress vid behov.

Information om hur vi hanterar våra kunders personuppgifter återfinns i vår integritet- och datapolicy.3. Produkter och Prissättning

Prissättningen sker baserat på produktens andrahandsvärde, skick och specifikationer som är angivet. Samtliga produkter diagnosteras och kontrolleras där produktens faktiska kondition, funktionallitet och kosmetiska skick dokumenteras. Beroende på om ursprungliga ägaren av produkten har vart ett företag eller privatperson, är produkterna momsade enligt vanlig momssats eller vinstmarginalbeskattad för begagnade varor. Den tillämpliga skatten ska informeras separat för varje produkt. Moobil förbehåller sig rätten att ändra priset, om det av misstag blivit felaktigt.

Produkter som säljs av Moobil säljs alltid i ”befintligt skick”. Moobil tillämpar en fem-stegs kvalitetsklassificering till produkterna vilket du kan läsa om här. Defekter och särskilda problem som avgör vilken klassificering är beskriven i den individuella produktsidan. Moobil kan komma att reparera vissa produkter med reservdelar som inte är certifierade av samma märke som produkten i sig. Moobil ansvarar inte för några felaktigheter i produktens tekniska specifikationer och förbehåller sig rätten att ändra nämnda specifikationer utan att först meddela Köparen. Alla produkter som levereras till Köparen har ett operativsystem installerat och är redo att användas vid leverans. Om det skulle visa sig att produkten efter dataraderingsprocessen fortfarande innehåller data som kan härledas till en tidigare ägare måste Köparen direkt sluta använda produkten och ta kontakt med Moobil för retur.4. Betalningsmetoder och betalningsvillkor

4.1 Swish

Säker betalning i realtid. Läs mer på Swish hemsida 

4.2 Svea Ekonomi Checkout

Användarvillkoren för Svea Ekonomis Checkout återfinns här. Svea Ekonomi är registrerat som betalningsinstitut hos Finansinspektionen enligt vad som stipuleras i Lag (2010:751) om betaltjänster.

Efter betalningsmetod har valts och alla nödvändiga steg i betalningsprocessen genomgåtts kommer betalningen vidarebehandlas i vår tjänsteleverantörs interna datorsystem. Betalningen registreras som färdig så fort Köparen, efter genomförd betalningsprocess skickas tillbaka till Moobil webbutik. Betalningen överförs till ett bankkonto som förvaltas av Svea Ekonomi Varpå den i ett andra steg överförs snabbt och tryggt till Moobil.

Betalning via faktura och avbetalning via Svea Ekonomi.

Köparen kan betala sina köp via såväl faktura som på avbetalning genom Svea Ekomomi. För att få använda faktura som betalningsalternativ måste köparen godkännas av Svea Ekonomi. Köparen får i genomsnitt 14 dagar på sig att betala fakturan. Köparen kan även välja att betala köpet genom avbetalning. Alla avbetalningsköp hanteras av Svea Ekonomi. För detaljerade fakturavillkor vänligen besök Svea Ekonomis Fakturavillkor.

Betalning med kreditkort

Köparen kan betala sina köp med antingen Visa, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- , Maestro och American Express. Betalning med kredit- eller betalkort behandlas genom (lägg till leverantörsnamn) SSL-skyddade betalningsformulär.

Moobil agerar som marknadsförare av produkter och tjänster samt leverantör av produkter till Köparen. Moobil efterlever lagstadgade och avtalade förpliktelser som har att göra med försäljning av varor och tjänster. Vid betalning med kredit- eller betalkort ingås ett avtal mellan Köparen och Svea Ekonomi ansvarar för avtalade förpliktelser kopplade till kortbetalningen och riktigheten av eventuella felmeddelanden som skickas till kunden under betalningsprocessen. Svea Ekonomi som överför kortbetalningen till Moobil, ska stå som betalningsmottagaren på eventuellt kontoutdrag.


 
5. Leveransmetoder och leveransvillkor

Moobil använder PostNord som leverantör. Moobil erbjuder följande leveransmetoder:

• Hämta ut paket vid närmaste PostNord utlämningsställe.

Köparen meddelas via SMS eller e-post när paketet är framme och kan hämtas ut. Paketet kan hämtas ut efter klockan 16.00 på ankomstdagen. För uthämtning av paket krävs att man kan visa upp en giltig ID-handling samt uppge paketets Kolli-ID eller referens.

• Brev till hemadress.

Gäller kostnadsfri beställning av moobilpaket för säljande part i Moobils förmedlingtjänst.


• Företagspaket

Ej uthämtade paket

Vid försändelser som ej blir uthämtade hos postombudet (normalt efter 14 dagar går det i retur) så kommer försändelsen att skickas tillbaka till Moobil. Det medför extra kostnader och därför debiteras 250kr som skickas på en separat faktura.

Allmänna leveransvillkor

Frakt- och hanteringskostnader varierar beroende på den leveransmetod som väljs och kostnaderna framgår tydligt under beställningsprocessen. Efter att Köparen har lagt en beställning skickas en orderbekräftelse automatiskt till den e-postadress som Köparen angivit under beställningsprocessen.

Den genomsnittliga behandlingstiden för en beställning är ca 1 arbetsdag från det tillfälle då beställningen registrerats i Moobils system. Leverans av beställningen tar ca 1 – 3 arbetsdagar.

Moobil skickar inte produkter utanför Sverige. Moobil ansvarar inte för leveransförseningar som beror på omständigheter utanför Moobils kontroll. Skulle leveransen returneras till Moobil på grund av att leveransen blivit misslyckad förbehåller sig Moobil rätten att ta ut en avgift för att täcka de kostnader som uppstår i samband med en omleverans. Om avgiften för omleveransen inte betalas inom en (1) månad övergår äganderätten till produkterna som ingår i beställningen till Moobil.

Skulle Köparen upptäcka att leveransen har skadats eller saknas åligger det Köparen att omgående (inom 48h) kontakta Moobil via e-post och utförligt beskriva skadan samt dokumentera skadorna genom fotografering. Är skadan redan upptäckt vid upphämtningstillfället så ska paketet reklameras direkt på plats hos ombudet. Det åligger Köparen att undersöka leveransen inom 14 dagar för att säkerställa att leveransen är avtalsenlig samt även bekanta sig med produktens bruksanvisning före användning. Vanligtvis är begagnade varor inte försedda med bruksanvisningar, dessa går dock att hitta på tillverkarens officiella webbplats.
6. Returpolicy

6.1 Returer

I enlighet med (Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler) har Köparen (ifall denna är Konsument) 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa från den dag då Köparen mottagit produkten. För att åberopa ångerrätten måste Köparen meddela Moobil via e-post om att Köparen vill häva köpet. Efter att ha mottagit e-postmeddelandet informeras Köparen av Moobil om hur denne går till väga för att returnera produkten.

För tillfället är returer kostnadsfritt och försändelsen måste skickas med våra förbetalda fraktsedlar som skickas till din e-post vid skapandet av ett returärende. Produkten anses vara skickad samma datum som försändelsen skickas med vår förbetalda returfraktsedel.

Returnerade produkter måste vara i samma skick som de befann sig i när de skickades till Köparen, med andra ord får Köparen inte använda produkten. Om produkten har använts av kunden, debiterar Moobil kostnader för ominstallation. Installationskostnader är för närvarande 250 SEK för mobila enheter. Vidare är Köparen även ansvarig för eventuella avvikelser i produktens skick samt den värdeminskning som orsakas medan Köparen har produkten i sin besittning. Eventuell värdeminskning dras av från det belopp som ska återbetalas till Köparen. Tillbehör som till exempel SIM-kort eller skärmskydd måste tas bort innan produkten returneras. Konton som iCloud, ”Hitta min iPhone” och Google account måste vara avslaget och utloggat innan produkten returneras. Produkten som returneras måste vara förpackad på samma sätt som den var vid leveransen och inga klistermärken/dekaler eller annat får fästas på förpackningen. Skulle produkten returneras med bristande emballage eller vara felaktigt paketerad, är Köparen ansvarig för eventuella skador och kostnader som uppstår.

Ångerrätten gäller inte för företag. Retur av produkt(er) kan diskuteras med Moobil I varje enskilt fall. Moobil förbehåller sig dock rätten att helt avvisa returärenden.

6.1 Fraktskador 

Misstänker Köparen en fraktskada på produkten i samband med leverans skall detta meddelas Moobil inom två (2) dagar från att produkten hämtats ut från ombud eller tagit emots från fraktleverantören. Produkten får ej användas under utredningen från Moobil. Har det gått längre tid än två (2) dagar måste köparen på egen hand driva ärendet mot leveransleverantören. 7. Ansvar för defekter/fel

Moobil har enligt den Svenska konsumentskyddslagen ett lagstadgat ansvar för brister i de produkter som Moobil tillhandahåller. Utöver det omfattas utvalda produkter som saluförs av Moobil av vår egen moobilgaranti under följande förutsättningar:

7.1 Allmänt

Alla mobiler som säljs av Moobil i skick 3, 4 och 5 omfattas av tre (3) månaders garanti. En produkt med defekter/fel vilka omfattas av garantin kommer återställas till tjänligt skick genom utbytesprodukt elleri vissa fall reparation. Dessa garantier gäller endast i Sverige och 3 månad från att köpet genomfördes. Nedan följer en lista på vad som inte täcks av garantin.

• Garantin täcker inte batterier (t.ex. mobila enheter)

• Garantin täcker inte programvarufel

• Garantin omfattar inte avlägsnande av skadliga program eller virus

• Garantin gäller inte ifall Köparen ”öppnat” enheten genom att skruva upp och/eller ta isär enheten.

• Garantin gäller inte ifall produkten skadas under frakten och skadan beror på Köparens oaktsamhet. Förpackningen som används för leveransen måste vara oskadad och ordentligt vadderad invändigt.

• Garantin gäller inte om produktens serienummer har tagits bort eller gjorts oläsligt

• Garantin täcker inte indirekta skador eller ekonomisk förlust som uppstår som ett resultat av att produkten går sönder.


7.2 Garantins omfattning

• Snabb service: Arbetet med garantiärenden påbörjas inom 1-3 arbetsdagar från dess att produkten mottagits.

•  Feldiagnostisering: Moobil står för en kostnadsfri diagnostisering i de fall då det visar sig att produkten omfattas av Moobils garantivillkor. Om produkten inte omfattas av garantin har Moobil rätt att ta ut serviceavgift som för närvarande uppnår till 300kr.

• Utbytesenhet: Om en köpt produkt är befattad med så pass omfattande defekter/fel att produkten och produkten inte motsvarar Moobils utgivna  information är Köparen berättigad att få ersätta den defekta enheten mot en likvärdig utbytesenhet.

Moobil ansvarar inte för defekter/fel som uppstår på grund av Köparens vårdslöshet. Defekter/fel som inte omfattas av garantin kan till exempel vara skada som uppstått genom en olycka, att produkten hanteras/används på ett icke ändamålsenligt sätt eller att produkten på annat sätt hanteras oaktsamt.

7.3 Fel och defekter

Kunden är skyldig att meddela Moobil om upptäckta defekter/fel som uppdagas i samband med mottagandet av produkten eller så snart som möjligt efter det att en defekt/fel har uppdagats. Reklamationsmeddelandet ska skickas via e-post till info@moobil.se. Efter att ha meddelat Moobil om defekten/felet och därefter mottagit reklamationsinstruktioner från Moobil ska den defekta produkten utan dröjsmål skickas via post till Moobil alt. Moobils aktuella servicepartner. Köparen är själv ansvarig för att eventuell data som ska bevaras säkerhetskopieras till en annan enhet. Köparen måste även avaktivera konton som iCloud, ”Hitta min iPhone” och Google account innan produkten returneras. Produkten ska levereras utan tillbehör som t.ex. SIM-kort och skärmskydd. Den returnerade produkten måste vara förpackad på samma sätt som den var när den levererades till Köparen.

Detta ska inkluderas i förpackningen när den defekta produkten returneras:

• En kopia av orderbekräftelsen/kvittot
• Returblankett (medföljer)
• Köparens kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, mail)
• Beskrivning av defekten (görs på returblanketten)

7.4 Avhjälpande av felet

I första hand kommer påvisade defekter/fel avhjälpas genom att produkten repareras. Skulle de nödvändiga reservdelarna inte finnas till hands, eller kosta orimligt mycket att införskaffa, kommer den defekta produkten istället att ersättas med en likartad ersättningsenhet. Garantin för reservdelar som installerats under en reparation är (12) månader från den dag då reparationen utfördes. Garantin för den ersättningsenhet som ersatt en defekt produkt är 1 månad eller den garantitid som gäller för den ursprungliga beställningen, ifall ursprungliga garantitiden är längre än 1 månad. Det påvisade felet repareras så snart som möjligt. Vanligtvis brukar ett reparationsärende ta mellan 3 – 5 arbetsdagar, räknat från den dag då den defekta produkten nått vår aktuella servicepartner. I vissa fall kan en längre tid reparationstid vara motiverad. Vid bedömning av en rimlig reparations- eller ersättningstid beaktas bland annat produktens egenskaper, vår servicepartners tillgång till reservdelar samt hur pass omfattande defekten/felet är.

7.5 Prisreduktion och hävning av köpet

Skulle reparation av defekten/felet eller utbyte av produkten mot en likvärdig ersättningsenhet inte vara möjligt, förbehåller sig Moobil rätten att erbjuda en prisreduktion. Skulle ingen överenskommelse nås kan en hävning av köpet komma till stånd, såvida inte defekten/felet är av bagatellartad karaktär. Vid hävning kan det belopp som återbetalas till Köparen justeras nedåt med ett belopp som motsvarar den uppskattade nyttan som Köparen åtnjutit under den tid då produkten varit funktionell och innan felet uppdagades.


Kontaktuppgifter:

Moobil se AB
Okvistavägen 14
186 40 Vallentuna
Telefon: 010-207 08 50
Mail: info@moobil.se