sälja via moobil

Allmänna villkor

Moobils förmedlingstjänst i Sverige.


1. Parter

Dessa villkor gäller vid ingående av försäljningsavtal mellan Moobil se AB, Org.nr 559215-6474 (nedan kallat ”Moobil”) och dess uppdragsgivare (nedan kallade ”Säljare/Säljaren”).2. Förutsättningar för förmedlingstjänsten

Villkoren gäller i de situationer där Moobil agerar som uppdragstagare med sin förmedlingstjänst. Denna tjänst innebär att Moobil hjälper säljaren med det praktiska kring försäljningen av dennes mobiltelefon (”Produkt”). Moobil är ett registrerat aktiebolag som ansvarar för och driver webbshoppen https://moobil.se. Säljaren kan vara antingen en privatperson eller ett företag. En privatperson som ännu inte fyllt 18 år och därmed är omyndig måste ha skriftligt samtycke från sin(a) vårdnadshavare för att kunna ingå ett försäljningsavtal med Moobil. Säljaren ska förse Moobil med den information som krävs för att fullfölja uppdraget. För privatpersoner måste denna information minst innehålla namn, svenskt personnummer, adress, telefonnummer, e-post adress och svenskt bankkonto i eget namn (krävs för att få utbetalning efter genomförd förmedlingstjänst). För Företag måste informationen innehålla företagsnamn, telefonnummer, kontaktperson, e-post för kontaktperson inom företaget, svenskt organisationsnummer, leveransadress, telefonnummer och fakturaadress. Moobil har rätt att begära bevis på att ovan angivna krav är uppfyllda. Information om hur vi hanterar personuppgifter återfinns i vår integritet och datapolicy.
3. Produkten

Säljaren överlåter sin mobiltelefon (“Produkt”) till Moobil. Säljaren kan på moobil.se se ett uppskattat försäljningspris för produkten baserat på marknadens andrahandsvärde, skick och specifikationer som är angivet. Det uppskattade priset inkluderar 25% moms för företag, medan vinstmarginalbeskattning är applicerat på privatpersoner. Moobils skickgradering är definierat enligt följande och hittas här. 

3.1 Övriga åtgärder kring produkten

Produkten måste ha funktioner och konton som ”Hitta min iPhone” och Google-konto avslaget och utloggat. Om produkten omfattas av ett MDM-system (Mobile Device Management), måste produkten kopplas bort från systemet innan produkten skickas till Moobil. Om produkten köpts via Apples Device Enrollment Program (DEP), måste produkten kopplas bort från programmet innan produkten skickas.
4. Servicekontroll och prissättning

Moobil informerar säljaren via e-post när produkten mottagits och är redo att genomgå obligatorisk kontrolleringsfas. När produkten levererats garanterar säljaren att:


1. Den är ägare till produkten och att produkten har införskaffats lagligt.

2. Produkten har betalats fullt ut och att den inte används som säkerhet för ett lån.

3. All information som tidigare lämnats av Säljaren vad gäller Produkten, dess skick, äganderättens innehavare är korrekt.

Säljaren ger även Moobil ensidig rätt att besluta över prissättning av produkten, detta sker efter moobils diagnostering och kontrollering av produktens faktiska kondition, funktionallitet och kosmetiska skick.Den slutgiltiga prissättningen kan komma att justeras gentemot det indikerade priset. Under kontrollen raderas även all data i enlighet med gällande dataskyddslagar. Moobil ansvarar inte för indirekta skador eller ekonomiska förluster som uppstått genom ett fel i dataraderingsprocessen. Säljaren ansvarar själv för att data som ska sparas har säkerhetskopierats och sparats på en annan enhet innan produkten levereras till Moobil. Kvarblivna SIM-kort och skärmskydd tas bort och kasseras under servicekontrollen.
5. Säljarens ansvar

Det är säljarens ansvar att se till att produkten går att sälja, dvs. att den är i fullgott skick och användbar. Det är inte tillåtet att köpa dina egna produkter på moobil.se Moobil tillhandahåller en förmedlingstjänst som du är skyldig att betala ersättning för. Det är ej tillåtet att får kringgå eller manipulera sättet Moobil tar ut försäljningspris/avgifter på. Om säljaren bryter mot allmänna villkoren har denne inte rätt till någon andel av försäljningspriset även om produkten bli såld.
6. Avgifter och säljarens andel av försäljningen

Moobil tar ut en kommission vilket betyder att säljaren får betalt i efterhand för produkten som sålts och säljaren får en andel av försäljningspriset. Moobil betalar som regel ut säljarens andel av försäljningspriset till dennes föranmälda bankkonto. Förmedlingstjänsten är avgiftsbelagd. Avgifterna kan ändras och aktuella priser för företag och privatperson hittas här. Har säljaren inte begärt ut sin andel av försäljningen inom två (2) år från dess att försäljningen av ett av dennes föremål ägt rum, förfaller säljarens andel till Moobil och kan inte längre göras anspråk på eller begära ut andel.
7. Kompensation

Säljaren har ingen rätt till kompensation för produkter som blivit stulna, skadade eller förstörda hos Moobil eller under transporten till Moobil. Säljaren har ingen rätt till kompensation för föremål som denne tycker att Moobil säljer för billigt. Säljaren har ingen rätt till kompensation för produkt som skickats till Moobil men som, oavsett anledning, valts att inte säljas och därför återvunnits. Detta inkluderar allmänt dåligt skick av produkt. Säljaren har ingen rätt till kompensation för produkter som blivit stulna eller förstörda vid ett inbrott på Moobils lager. Ett sådant ärende hänvisas ärendet mot säljarens försäkringsbolag där Moobil bistår med polisanmälan och övrig eventuell information som kan behövas. Säljaren kan alltid återfå produkter som skickat in till Moobil mot en fraktavgift så länge dessa produkter har sorterats men ej sålts, eller återvunnits.
8. Godkännandet av försäljningsvillkoren och villkorens ikraftträdande

Försäljningsvillkoren träder i kraft när båda parterna accepterat försäljningsvillkoren. Säljaren godkänner försäljningsvillkoren elektroniskt genom att trycka på en särskild ”Jag accepterar” knapp under försäljningsprocessen på Moobils webbshop. Moobil accepterar i sin tur försäljningsvillkoren genom att godkänna Säljarens försäljningsorder och skicka Säljaren ett orderbekräftelsemail. Försäljningsvillkoren uppdaterades senast 2020-03-10 och gäller tillsvidare. Moobil förbehåller sig rätten att ensidigt ändra försäljningsvillkoren utan att först meddela Säljaren om ändringarna inte påverkar det materiella förhållandet mellan parterna. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart